Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

De Rore Interieur B.V.B.A. is aangesloten bij de Geschillencommissie Meubelen en hanteert de desbetreffende algemene verkoopsvoorwaarden. Meer informatie vindt u op de website van Navem, de Nationale Beroepsfederatie van meubelhandelaars:www.navem.be

Garantievoorwaarden:

Naast de wettelijke garantie voor gebreken van 2 jaar, geeft De Rore de navolgende bijkomende garanties:

Op de constructie van de romp (niet bewegende dragende delen) van het geleverde zitmeubel geeft De Rore 10 jaar garantie. Indien de koper binnen 10 jaar na levering een gegronde klacht heeft op de romp dan is De Rore gehouden deze klacht zonder kosten voor de koper te verhelpen.

Op de vering en de zitschuimen geeft De Rore 7 jaar garantie.
Indien De Rore ten gevolge van een terechte klacht de vering of zitschuimen moet herstellen of vervangen, wordt rekening gehouden met de afschrijving op duurzame gebruiksgoederen. Dan geldt de navolgende regeling:

 • Binnen 2 jaar: geen kosten
 • Binnen 3 jaar: koper vergoedt 15% van de kosten
 • Binnen 4 jaar: koper vergoedt 30% van de kosten
 • Binnen 5 jaar: koper vergoedt 45% van de kosten
 • Binnen 6 jaar: koper vergoedt 65% van de kosten
 • Binnen 7 jaar: koper vergoedt 85% van de kosten

Op de bekleding geeft De Rore 5 jaar garantie.
Indien De Rore ten gevolge van een terechte klacht de bekleding geheel of gedeeltelijk moet vervangen geldt de navolgende regeling:

 • Binnen 1 jaar: geen kosten
 • Binnen 2 jaar: koper vergoedt 20% van de kosten
 • Binnen 3 jaar: koper vergoedt 40% van de kosten
 • Binnen 4 jaar: koper vergoedt 60% van de kosten
 • Binnen 5 jaar: koper vergoedt 80% van de kosten

Voor functionele onderdelen (mechanieken, elektrische en elektronische delen zoals bv. relaxmechanieken, elektromotoren, besturingskastje, handbediening) bedraagt de garantie 2 jaar vanaf leverdatum.

Niet onder de garantie vallen: Door gebruik veroorzaakte normale slijtage en verontreiniging. Schade als gevolg van vocht, temperatuur-, licht- en weersinvloeden. Verkleuringen door kleding. Schade die het gevolg is van onoordeelkundig gebruik of verkeerd onderhoud. Beschadiging door een externe oorzaak.

Wij wijzen uitdrukkelijk op het feit dat verschillend gebruik van diverse zitplaatsen het uitzicht en het zitcomfort anders zal beïnvloeden. Op termijn kan een merkbaar verschil in zithardheid ontstaan op uw lievelingsplek ten opzichte van minder gebruikte zitplaatsen. Ook de hierdoor veroorzaakte, blijvende uitrekking van de bekledingsmaterialen (plooivorming), is geen reden tot klachten.

Kleurafwijkingen en structuurverschillen ten opzichte van de stalen kunnen voorkomen en dienen, binnen redelijke grenzen, te worden geaccepteerd.

Terug naar boven